използвайте код ВЕЛИКДЕН20 на поръчки над 125 лв, за да получите 20% отстъпка

Политика за защита на личните данни

Политиката за защита на личните данни описва как Кебрени ЕООД чрез своя сайт ХОМЕОСТАЗА събира, използва, прехвърля, съхранява и защитава личната информация, представена ни от клиенти. Фирма Кебрени е регистрирана в Търговския Регистър с ЕИК 203407734 и адрес на управление гр. София, ул. Георги Софийски № 46.

Предоставяйки ни Вашата лична информация, вие се съгласявате и одобрявате нейното предаване, обработване, използване и разкриване, както е описано в тази Политика за защита на личните данни.

Каква лична информация събираме?

Ние събираме лични данни за идентифициране, които Вие ни предоставяте и които представляват информация, идентифицираща Ви като индивид. Това действие се извършва след като сте съгласили с Общите условия за ползване на сайта, в които е описано и ползването на лични данни. Събираните лични данно включват:

 • име
 • адрес
 • телефон
 • адрес на електронна поща (имейл)
 • ЕГН ( в случай, че искате да Ви бъде издадена фактура)

Вие ни предоставяте личните си данни по един от следните начини:

 • чрез регистрация на сайта ХОМЕОСТАЗА
 • чрез поръчка на продукт като нерегистриран потребител
 • чрез поръчка на продукт по телефона

Лична информация, която ползвате за коментари и/или харесвания на публикации в сайта ХОМЕОСТАЗА е публична и видима и за други потребители. Тя може да бъде четена, ползвана и събирана от тях. Вие носите отговорност за личната информация, която предоставяте в тези случаи.

Как използваме личните Ви данни?

Предоставяйки Вашите лични данни, Вие се съгласявате, че ние можем да ползваме информацията за:

 • доставка на поръчани продукти от сайта до адреса Ви или в офис на куриер
 • връщане на закупени продукти, ако желаете да върнете продукт при описаните в Общите условия за ползване на сайта срокове и условия за връщане
 • отговаряне на Ваши запитвания
 • предоставяне на информация за наши нови продукти и услуги
 • предоставяне на информация за промоционални предложения
 • подобряване на нашето обслужване
 • административни и счетоводни цели

Как защитаваме Вашите лични данни?

Кебрени ЕООД взема подходящи организационни и технически средства за защита на Вашите лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни.

Личните данни на потребителите, получени за обработка се съхраняват по следните начини:

 • на сървър, достъпът до който се осъществява посредством SSL сертификат с удостоверител Геотръст.
 • на твърдо копие, което се съхранява в метален, заключващ се шкаф. Металният шкаф се съхранява в помещение, оборудвано с допълнителни защитни решетки и СОТ.

Ние използваме набор от технологии за сигурност и процедурa, които ни помагат да защитаваме Вашите лични данни от неразрешен достъп, ползване или разкриване. За съжаление, предаването на информация по интернет или пo телефона не е напълно сигурно. Макар да полагаме максимални усилия за защита на Вашите лични данни, не можем да гарантираме изцяло сигурността им, когато ги предоставяте на нашия интернет сайт или ни ги споделяте по телефона: всяко подаване е на ваш собствен риск. Въпреки че не можем да гарантираме, че няма да се случи загуба, злоупотреба с или промяна на данни, веднъж получили вашата информация, ние ще приложим подходящи технически мерки за сигурност за предотвратяване на такива негативни явления.

Разкриване на лична информация на трети лица

Кебрени ЕООД предоставя личната Ви информация на договорни партньори (куриерски фирми) за изпълняване на дейности, с които Вие предварително сте се съгласили, поръчвайки продукти от сайта ХОМЕОСТАЗА или по телефона.

Кебрени ЕООД предоставя личните Ви данни на договорен партньор за счетоводни цели.

Ние изискваме от всички договорни партньори да обработват личните данни в съответствие със закона. Във договорите ни с нашите партньори присъстват клаузи за защита на личните данни, предоставени им от нас.

Разкриване на лична информация при особени случаи

Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън вашата страна на местоживеене – Кебрени ЕООД да разкрие личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

Възможно е и да разкрием информация за вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим своите дейности или потребители.

Използване на “бисквитки”

Сайтът ХОМЕОСТАЗА използва технологията наречена „бисквитки”. “Бисквитката” е малък текстови файл, който се поставят на вашия твърд диск от сървър. “Бисквитките” позволяват на нашия сайт да провери кой сте – например дали сте регистриран потребилтел, нерегистриран клиент или пък сте коментатор. Те също може да Ви предпазват от необходимостта да въвеждате парола повече от един път по време на посещение в нашия сайт.

Ваш е изборът дали да приемате „бисквитките” или не. Повечето браузъри в мрежата автоматично приемат „бисквитки”, но вие можете да промените настройките на вашия браузър да отказва бисквитките или да получавате предупреждение преди „бисквитката” да бъде запаметена, ако предпочетете това. Моля, направете справка в инструкциите за вашия Интернет браузър или менюто „Помощ“, за да научите повече за тази функция и да посочите вашите предпочитания относно „бисквитките”.

Ако решите да откажете „бисквитките”, може и да не успеете напълно да използвате възможностите на нашия интернет сайт или някои други сайтове, които посещавате.

Срок, за който пазим Вашата лична информация

Кебрени ЕООД ще пази личната Ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, но не по-дълъг от 10 години. По-дълъг период е възможен, ако законът изисква от нас да пазим личната Ви информация по-дълго.

Достъп до личната Ви информация

Можете да проверите точността, пълнотата и актуалността на личните Ви данни, като влезете в профила си. Можете да промените информацията в профила си, по всяко време, когато поискате. За да закриете Вашия профил, е необходимо да заявите желанието си пред нас чрез посочените на сайта начини за контакт. Ако ползвате сайта като нерегистриран потребител и искате личната Ви информация да бъде изтрита или актуализирана също трябва да заявите желанието си чрез посочените начини за контакт на сайта.

Вие имате право да поискате от нас да съдействаме за промяна или заличаване на личните Ви данни от нашите партньори, на които сме предоставили Вашата лична информация. При такава заявка ние ще уведомим партньорите си за Вашето желание и ще проследим процеса на заличаване или промяна на личните Ви данни, след което ще Ви уведомим, че Вашето искане е изпълнено.

Връзка с други интернет сайтове

Нашият интернет сайт може, от време на време, да предоставя връзки към или да препраща към сайтове на трети лица. Тази Политика за защита на личните данни е неприложима за такива сайтове. Ако изберете да влезете в такъв сайт чрез линк, вие се съгласявате, че не носим отговорност за тези интернет сайтове и не разглеждаме, не одобряваме и няма да бъдем отговорни, пряко или косвено, за:

 • това, как тези интернет сайтове третират вашите лични данни;
 • съдържанието на тези сайтове;
 • ползата, която други имат от тези интернет сайтове.

Моля, проверявайте политиката за защита на личните данни, публикувани на всеки интернет сайт, в който влизате, преди да въведете някакви лични данни.

Лични данни на деца

Кебрени ЕООД не събира лични данни на физически лица на възраст под 18 години, освен при необходимост и при изричното съгласие на техен родител/настойник – например при издаване на фактура на името на детето или вписване във фактурата, че детето е ползвател на продуктите, които предлага фирмата. Ако научим, че сме събрали неволно лична информация на лице на възраст под 18 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро.

Установени от Вас нередности, касаещи личните Ви данни

Ако имате съмнения, че личната Ви информация не се събира, обработва и пази по изискуемите правила Вие можете да подадете сигнал до Комисията за защита на личните данни: https://www.cpdp.bg/ или да заведете дело в съда.

Промени в Политиката за защита на личните данни на Кебрени ЕООД

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.

Настоящата политика влиза в сила и е приложима за трети лица, считано от 25.05.2018 г.