Източник за „Моят опит като пациент с EVMS протокола за лечение на Covid-19“

  1. EVMS Covid Care Protocol, available at https://www.evms.edu/covid-19/covid_care_for_clinicians/