Източници за „Защо е важно да пием вода и по колко вода трябва да пием на ден?“

  1. Taylor K, Jones EB. Adult Dehydration. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020.
  2. Auerbach PS, et al. Dehydration and rehydration. In: Auerbach’s Wilderness Medicine. 7th ed. Philadelphia, Pa.: Elsevier; 2017.
  3. Henry DA. In The Clinic: Hyponatremia. Ann Intern Med. 2015;163(3):ITC1‐ITC19. doi:10.7326/AITC201508040