Интелигентността при децата – можем ли да й повлияем?

Всяко дете се появява на този свят с генетично кодирани физически и психологически характеристики. Всеки белег, характерен за даден човек, обаче, може да варира в определени граници, които също са генетично кодирани. Тези граници в генетиката се наричат норма на реакция. Възможните граници на изява на белезите на даден индивид зависят от условията, при които живее той. За да внеса яснота, ще дам следните примери: Да предположим, че едно дете има генетично детерминирана норма на реакция за своя ръст между 165 и 180 см. Това означава, че детето може да достигне всякакъв краен ръст между тези две стойности. Но какъв точно ще бъде той, зависи от различни условия – начин на хранене, спортуване, вид на спорта, който практикува и т.н. Друг показателен пример за това как начинът на живот може да промени генетично кодирани белези са еднояйчните близнаци, поставени в различни условия. Еднояйчните близнаци имат абсолютно идентични гени. Ако обаче единият от тях се храни редовно с по-калорична храна при равни други условия неговото тегло може да бъде отчетливо по – високо от теглото на другия близнак в рамките на нормата на реакция за белега тегло, която е кодирана генетично. С цел по-директно онагледяване, избраните тук примерите касаят физически белези, но тези закономерности важат и за психологическите характеристики на индивида. Типът темперамент, нивото на интелигентност, емоционалността на един човек са генетично кодирани, но те могат да бъдат моделирани от условията на живот.

Описаните закономерности са доказани чрез много наблюдения и проучвания и са станали повод за безкрайни изследвания кои фактори и доколко могат да повлияят на изявата на един или друг генетично детерминиран белег.

Един от генетично детерминираните белези, върху който ние като родители най-често имаме амбициите да влияем допълнително чрез средата, е интелигентността на нашите деца. Тъй като интелигентността е доста широко понятие, е необходимо уточнението, че в настоящата статия при използването на този термин се има предвид ниво на развитие на когнитивните способности на индивида.

Спекулациите относно различни външни условия, които могат да повлияят на интелигентността са много и често твърденията не са доказани. Повечето хора, обаче, особено когато са родители на малки деца или им предстои да станат такива са склонни да вярват без да се съмняват на всяка изнесена в пресата информация за начини, чрез които могат да стимулират когнитивното развитие на децата си. Това е абсолютно разбираема реакция – всеки родител иска детето му да притежава най-добрите качества, но нека не забравяме, че децата на първо място са хора, малки личности, на които им е трудно да понасят безкрайни хранителни или ситуационни експерименти, за да задоволят желанието на родителите си да им дадат възможно най-добрия старт в живота. Затова пледирам: проверявайте достоверността на всичко, което прочитате или чувате. Възможностите в днешно време да достигнете до достоверна информация не са малки. Винаги обмисляйте наученото, а не го приемайте безапелационно. Учудващо е, как понякога като се замислим откриваме противоречия и взаимно изключващи се факти в данните, които сме прочели или чули. Консултирайте се с хора, които са експерти, но не забравяйте, че днес науката са развива бързо и дори експертите е възможно все още да не знаят някои новости. В крайна сметка решението да направите или да не направите нещо си е лично ваше. Отговорността за решението също е ваша и не може да бъде поета от никой друг.

Нека да се върнем на темата: През 2013 г. е публикувана статия с автори John Protzko, Joshua Aronson и Clancy Blair, която е озаглавена „Как да направим малкото дете по-умно: Доказателства от базата данни за увеличаване на интелигентността”. Статията е публикувана в Perspectives on Psychological Science – списание на Асоциацията за Научна Психология в САЩ. Авторите са психолози от Нюйоркския университет. Целта им от една страна е да съберат на едно място всички рандомизирани, контролирани проучвания, касаещи влиянието на различни външни фактори върху нивото на интелигентност при всички възрастови групи, като за тази цел те създават База Данни за Увеличаване на Интелигентността (Database of Raising Intelligence – DORI). Важно допълнително условие за едно проучване да попадне в тази база данни, е участниците да са хора без специфични психологически страдания. Намерението на авторите е всяко ново, отговарящо на условията проучване да бъде добавяно и по-този начин да разполагаме с непрекъснато обновяващ се, актуален компедиум по темата. Наистина похвално начинание!

Втората цел на авторите е да обследват подробно проучванията в DORI, за възрастовата група до 5 годишна възраст, включително и периода преди раждането на децата. Оказало се, че тези проучвания са 74 на брой, но само с 4 контролируеми фактора от средата, които евентуално повлияват нивото на интелигентност при децата са направени достатъчно на брой проучвания, така че авторите да могат да направят метаанализ. Последният е изключително полезен статистически метод, който дава достоверни данни за общия резултат от много направени проучвания по дадена тема и благодарение на който не една тенденция и поведение в медицината са претърпели тотален обрат. Тези 4 различни въздействия върху децата и бременните с достатъчен брой проучвания са: даването на допълнително количество омега-3 мастните киселини, на бременните жени и малките деца; ранното интензивно обучение на децата; интерактивното четене на книжки; и посещаването на детска градина. Допълнително авторите разглеждат и коментират и други проучвани фактори, които евентуално повлияват детската интелигентност, но получените за тях количествени и качествени данни са недостатъчни за извършването на метаанализ.  Всеки, който иска може да се запознае подробно с проучването, цитирано в  края на статията, а тук ще бъдат представени само заключенията на авторите:

  1. Добавянето на омега-3 мастни киселини (рибено масло) към диетата на бременните и храната на малките деца увеличава интелигентността на децата. Норвежко Рибено Масло е единственото проучвано и доказало ефективността си рибено масло в света, което може да донесе разнообразни ползи за вашите деца без каквито и да било рискове.
  2. Ранното интензивно обучение на децата повишава тяхната интелигентност.
  3. Интерактивното четене на книжки на детето води до повишаване на неговата интелигентност. Под „интерактивно четене”, авторите имат предвид четене, в което детето да бъде активен участник: да му се задават отворени въпроси и да бъде насърчавано да коментира прочетеното. Колкото по-рано започва четенето на детето по-този начин, толкова по-добри са наблюдаваните резултати.
  4. Посещаването от детето на детска градина също увеличава нивото на неговата интелигентност. Ако в детската градина има програми за допълнително езиково обучение, резултатите са още по-добри.

Тази статия е информативна и полезна по две причини: Първо, защото научаваме за едно изключително полезно начинание на тези психолози от Нюйоркския университет, а именно да създадат и поддържат база данни с добре направени проучвания, отнасящи се до възможностите да увеличим интелигентността на нашите деца. Втората причина да смятам този труд за полезен е именно направените метаанализи с цитираните по-горе заключения на авторите, които ни показват вече доказани фактори на средата, които ще помогнат на децата ни да станат по-интелигентни и може би по-успешни.

д-р Милена Коцева
Източник

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

OЩЕ ОТ БЛОГА