Знаете ли какво е невропластичност? Това е способността на мозъка да променя структурата си и да увеличава възможностите си. Невропластичността се случва, когато учим. Ето как се променя мозъка в процеса на учене:

 • Частите на мозъчната кора (мозъчни карти), които отговарят за усвояването на определени знания или изпълнение на определени задачи променят площта и формата си непрекъснато докато учим;[7,8]
 • Ако не извършваме дейността, за която е отговорна някоя мозъчна карта, то нейното пространство се превзема от друга дейност и нейните неврони започват да обработват информация от другата дейност;[7,8]
 • Невроните в мозъчните карти развиват силни връзки помежду си, ако бъдат активирани в един и същ момент;[7,8]
 • В процеса на учене първо се увеличава площта на мозъчната карта, отговорна за усвояваното знание или умение, но след известно време отделните неврони в картата стават по-ефективни и накрая за изпълнението на задачата се достатъчни по-малък брой високоефективни неврони. Това обяснява защо не се изчерпва “мястото” в мозъка ни при усвояването на нови умения;[7,8]
 • Когато невроните се тренират и станат по-ефективни, те започват да обработват информацията по-бързо и да имат нужда от по-малко време за почивка. По този начин расте и скоростта на обработка на информацията;[7,8]
 • Пълното съсредоточаване е много важно за дълготрайната пластична промяна. Когато задачите се извършват автоматично и без съсредоточаване това променя мозъчните карти, но промените не траят дълго;[7,8]
 • Увеличаване на броя неврони в хипокампа (мозъчната структура, която отговаря за ученето, паметта, пространствената ориентация и някои поведенчески реакции), което подобрява умствените способности. Процесът на учене води до удължаване на живота на невроните и по-този начин и до увеличаване на броя им и умствения капацитет. Физическата активност пък увеличава броя на новообразуваните неврони, което също води до подобряване на умствените възможности;[4,5,6,7,8]

Как на практика можем да използваме казаното по-горе, за да увеличим ефективността на ученето?

 • Ученето е по-ефективно, ако се извършва на малки порции, но регулярно, отколкото ако се усвоява голям обем за кратко време;
 • Наученото е по-дълготрайно, ако ученето е съпроводено с максимално съсредоточаване. Ученето, съпроводено с разсейване от странични стимули е неефективно;
 • Физическото натоварване е също толкова важно, колкото и ученето. Регулярната физическа активност увеличава броя на новите неврони и така увеличава умствения капацитет;
 • Увеличението на коефициента на интелигентност е възможно не само в детска възраст. Мозъкът може да се обучава и интелектът да се повишава през целия живот при подходяща стимулация (умствена и физическа);

Рибеното масло е хранителна добавка, която подобрява ефективността на ученето:

 • Рибеното масло е най-пълноценния източник на омега-3 мастни киселини (EPA и DHA). Основен структурен елемент на новообразуващите се нервни клетки е омега-3 мастната киселина DHA. Нервните клетки се образуват през целия живот. Това означава, че рибеното масло е изключително важна хранителна добавка през целия живот на човека и особено за активно учещите хора;[2]
 • Омега-3 мастните киселини са едни от най-важните регулатори на течливостта на клетъчната мембрана (обвивката на клетките). Колкото по-течлива е клетъчната мембрана, толкова по-лесно може да се разширява. Течливостта на клетъчните мембрани е от изключително значение за процесите на развитие и растеж на мозъчните клетки и връзките между тях. Нещо повече тя играе роля и за правилното функциониране на невроните, като моделира рецепторите и йонните канали на клетъчната им мембрана;[1]
 • Проучвания с животински модели са показали, че допълнителния прием на омега-3 мастни киселини подобряват значително невропластичността, която е от особена важност в процеса на учене;[3]

Норвежко Рибено Масло е висококачествено рибено масло разработено и добивано по такъв начин, че да бъде подходящо за непрекъснат прием. То се добива от телата на дребни диви риби, които стоят в началото на хранителната верига и затова е максимално чисто. Норвежко Рибено Масло е висококонцентрирано и е в състояние да подпомогне процесите на активно учене.

д-р Милена Коцева

Източници