Защо е важно да пием вода и по колко вода трябва да пием на ден?

Водата е сред базисните вещества, необходими на живите организми, за да съществуват. Тя е в основата, както на общата хомеостаза на нашите тела, така и на хомеостазата на всяка една отделна клетка, която ги изгражда. Тялото на всеки възрастен човек се състои от сумарно около 60% вода, която респективно бива разположена в клетките ни и в междуклетъчното вещество, което ги заобикаля.

Какво представлява хомеостазата?

Хомеостаза се нарича вътрешната течна среда на тялото. Тя се характеризира с много величини, стойностите на които са индивидуални за всеки вид организъм. Примери за такива величини са: киселинност (pH), температура, концентрация на разтворени електролити и други. За да може да поддържат точно определени стойности на тези величини, телата ни имат изградени механизми за регулация. Най-простият пример е концентрацията на натриев хлорид (трапезна сол) в човешката кръв. Тя трябва да бъде винаги точно 0.9%, ако не е, червените кръвни клетки ще умрат, а заедно с тях и целия организъм, защото няма да има начин, по който да достига кислород до останалите части на тялото. Когато приемаме много солена храна, концентрацията на натриевия хлорид се покачва и ожадняваме, а когато приемаме много вода концентрацията му намалява и се активира отделителната система, чрез която се изхвърля излишната течност.

Водата в клетките

Без нея няма как да протичат каквито и да е химични реакции в телата на познатите за нас живи организми. Ако вземем за пример една клетка, можем да я определим като отворена система, изградена от вода, белтъци, липиди, въглехидрати и нуклеинови киселини. Те са групирани в различни органели, но без значение от това, те се движат сравнително хаотично и взаимодействат помежду си, за да позволят на клетката да извършва необходимите и жизнени процеси – синтеза на белтъци, секреция, репликация и други. Водата е средата, която позволява на тези вещества да реагират едно с друго. Без нея движението на всички тях би било невъзможно, а заедно с това и животът, такъв, какъвто го познаваме.

Функциите на водата в организма

Водата намира различни приложения в нашите тела. Всички процеси, поддържащи хомеостазата са в пряка връзка с нея, като главните и функции са:

  • Изхвърляне на излишни и понякога опасни съединения от организма чрез потене, уриниране и изхождане;
  • Транспорт на вещества между отделните клетки;
  • Поддържане на нормалната телесна температура;
  • Лубрикация и повишаване на еластичността на ставите;
  • Овлажняване на лигавиците;

Дехидратация и свръххидратация

Човешкото тяло губи всекидневно между 5% и 10% от водата която го изгражда, чрез потта, урината, изпражненията и дори въздуха, който издишваме. За да възстанови загубите си и да функционира нормално, то се нуждае от ежедневен прием на вода, което става чрез храната и напитките. Недостигът на вода в организма води до дехидратация, от което следва отпадналост и липса на енергия. В случаите на хронична дехидратация е възможно да настъпят усложнения, които да доведат до нарушено психично здраве, бъбречна недостатъчност, състояние на шоков черен дроб, лактатна ацидоза, хипотония и дори смърт.(1)

Съществува обаче и друго патологично състояние, свързано с приема на вода. То се нарича свръххидратация и води до хипонатриемия (намалено количество натрий в кръвта). В конкретния случай хипонатриемията се получава, когато попадащата в организма вода е повече от тази, която се изхвърля. Симптомите ѝ включват дезориентация, нарушена координация, главоболие, гадене, повръщане и мускулна слабост.(2,3) Най-общо казано механизмът, по който се стига до хипонатриемия, е свързан с приема на голямо количество течност (особено бедна на електролити) за кратък период от време. Отделителната система не успява да изхвърли цялата излишна вода от тялото, което води до понижаване на концентрацията на натрий в кръвта. Хипонатриемията от своя страна предизвиква навлизане на излишната вода в клетките, което в общия случай води до тяхната смърт.

По колко вода трябва да пием на ден?

Всеки човек на планетата Земя е уникален, което значи, че дори адекватното количество вода, което му е необходимо да приема ежедневно, няма да бъде еднакво с това на всички останали. Средно се счита обаче, че на един възрастен мъж са му необходими около 3,7 литра, а на една възрастна жена около 2,7 литра вода всеки ден, от които 20% се приемат чрез храната. Тези стойности могат да се променят в зависимост от различни фактори като спорт, климат, здраве, бременност, кърмене и др.

За да можем да сме енергични, продуктивни и здрави е необходимо да помагаме на телата си да поддържат нашата хомеостаза. Това става чрез здравословен начин на живот, част от който е и добрата хидратация.

Стилиян Колев
Под редакцията на д-р Милена Коцева

Източници

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

OЩЕ ОТ БЛОГА